Linna kohustus tagada abivajajale sotsiaalkorter

Viide täispikale lahendile: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-91-13

Kokkuvõte
Avaldamise kuupäev:
14.04.2014
Riigikohusuntitled
Halduskohtumenetlus
Lahendi number:
3-3-1-91-13
Kohtulahendi kuupäev:
10.04.2014
Viide õigusaktidele:
• SHS § 14 lg 1

• Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2003. a määrus nr 39 “Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine” lisa 2 p 29

• RVastS § 6 lg 3

• PS § 28
Asjaolud

Kaebaja esitas linnaosa eluasemekomisjonile avalduse, milles palus võtta end eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele. Seejärel esitas kaebaja halduskohtusse kaebuse, milles palus kohustada linnaosa valitsust eraldama talle elamispind. Halduskohus tagastas kaebuse, leides, et kaebajal puudus kaebeõigus, kuna kohustamisnõude esitamise eelduseks oli kaebaja poolt eluruumi taotlemine. Ringkonnakohus jättis halduskohtu määruse muutmata, misjärel esitas kaebaja määruskaebuse Riigikohtusse.
Kohtu seisukoht

1. Konkreetse, linna poolt välja pakutud munitsipaal- või sotsiaaleluruumi üürile saamiseks peab isik esitama täiendava taotluse lisaks eluruumi taotlejana arvele võtmise taotlusele. Linna kohustus on tagada, et isik, kellele eluruumi üürilevõtmiseks pakutakse, saaks aru, et ta peab taotluse esitama. Haldusorgani kohustuste hulka ei kuulu üksnes vältimatult vajaliku menetluse läbiviimine, vaid ka hoolitsemine selle eest, et õigusteadmisteta ja asjaajamises vilumatul isikul oleks võimalus menetluses tulemuslikult osaleda.

2. Kui isik ei taotle konkreetse, linna väljapakutud eluruumi üürile andmist, vaid nõuab sisuliselt, et linn pakuks talle üürilevõtmiseks välja eluruumi, st looks võimaluse eluruumi üürimise taotlemiseks, piisab hilisema kohustamiskaebuse esitamiseks sellest, et taotleja on esitanud eluruumi taotlejana arvelevõtmise taotluse. Sellise avalduse esitaja tahteks on ilmselgelt eluruumi saamine, mitte pelgalt tema kui taotleja üle arvestuse pidamine. Näiteks antud kaasuses esitas kaebaja eluruumi taotlejana arvele võitmise avalduse.

3. Linn peab andma sotsiaalkorteri vajajale reaalse võimaluse sotsiaalkorteri üürimiseks. Kui sotsiaalkorteri vajajaid on linnas rohkem kui internetis avalikustatud sotsiaalkortereid, ei ole taotlejate jaoks tegemist reaalse üürimisvõimalusega. Linn peab tagama, et sotsiaalkortereid jätkuks kõikidele isikutele, kellel on sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 14 lg-st 1 tulenevalt abi vajava isikuna õigus linnalt eluruum saada.

4. Õigusvastane viivitus nõude rahuldamisel võib kujutada endast sama intensiivset õiguste piirangut kui nõude rahuldamata jätmine.

Riigikohus tühistas halduskohtu ja ringkonnakohtu määrused ja saatis asja menetlusse võtmise otsustamiseks halduskohtule.

 

About ÕIGUSNÕU

KOGU ÕIGUSNÕU JA -ABI TOOLILT TÕUSMATA! Mõistliku ressursikuluga õigusnõu & kompromisside, kokkulepete sõlmimine & kohtus ning mujal esindamine ning dokumentide koostamine. Eesmärk KOGU ÕIGUSNÕU JA -ABI TOOLILT TÕUSMATA! Mõistliku ressursikuluga õigusnõu & kompromisside, kokkulepete sõlmimine & kohtus ning mujal esindamine. Eesmärgiks on aidata inimestel lahendada probleeme ning küsimusi võimalikult lihtsalt, soodsalt & kiiresti olles seejuures pühendunud ning professionaalne ning vajadusel kaasata lisa spetsialiste. Kirjeldus Õigusnõu aitab teid erinevate õigusalaste probleemide korral ja seda ka veebivahendusel. Püüame jõuda alati ja ennekõike kohtuvälisele lahendile, kompromissile, kokkuleppele. Nõustame ja esindame ka mitmpeoolsete vaidluste korral üheaegselt (nt lahutav paar, perekond või lepingu pooled saavad ühest õigusnõu). Kohtusse dokumentide koostamine ja esitamine on meie kaudu soodsam ja kiirem. Aitame Teid ka läbi e-kanalite ning selle võrra on protsess kiirem ja odavam ning riigilõiv väiksem. Nõustame ja aitame Teid erinevates õigusvaldkondades ning kiirmenetluses. Tegutseme peamiselt perekonnaõiguses (abieluvaralepingud, lahutusasjad, abieluvara jagamised, elatise ja lapse hooldusõiguse probleemid ja muud laste õiguste alased küsimused). Määrame hinna vastavalt asja keerukusele ja tööajakulule, kuid jääme soodsamateks turul. Me ei võta koostatud lehekülgede maksumust jms, vaid mõistame mõistliku hinna sõltuvalt asjast. Esmane asja läbi vaatamine on TASUTA. Saatke julgelt oma küsimus või probleem e-mailile lawconsult@lawconsult.ee. Tagame Teie privaatsuse ning konfidentsiaalsuse. Vaata autori ÕIGUSNÕU postitusi

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: