Omastamistahe, omavolilise kasutamise sisustamine

Riigikohus
Kuriteo- või väärteo kohtumenetlus
3-1-1-99-15
Kohtulahendi kuupäev: 08.12.2015

Viide õigusaktidele: KarS § 201, KarS § 215, VÕS § 195 lg 2, AÕS § 40 lg 2

Asjaolud

Isik X tunnistati süüdi selles, et ta OÜ X juhatuse liikmena pööras koos OÜ X juhatuse teiste liikmetega kolmandate isikute kasuks AS-i Y vara, mis oli OÜ X juhatuse liikmetele usaldatud ja nende valduses. Ringkonnakohus jättis apellatsiooni rahuldamata. Isiku X kaitsja esitas kassatsiooni. Kassatsiooniastmes selgitati, miks isiku X tegu ei vasta omastamise süüteokoosseisule, kontrolliti, kas isiku X tegu võib vastata asja omavolilise kasutamise tunnustele.

Riigikohtu seisukoht

1. Kohtupraktika kohaselt sisustatakse omastamise koosseisuelementi “enda või kolmanda isiku kasuks pööramine” nn manifesteerimisteooria alusel. Enda või kolmanda isiku kasuks pööramist kujutab endast tegu, mille põhjal saab järeldada, et teo toimepanija soovib edaspidi kas ise võõra asja või vara omanikuna käituda või tahab ta lasta seda teha kolmandal isikul.

2. Võõra vallasasja enda või kolmanda isiku kasuks pööramisena ei ole käsitatav võõrvaldaja igasugune käitumine, mis rikub asja omaniku omandiõigust. Valdaja käitumises peab objektiivselt avalduma tahe muuta asja faktilist kuuluvust ehk käituda edaspidi ise või lasta kolmandal isikul käituda asja omavaldajana. Ainuüksi liisingueseme tagastamata jätmine pärast liisingulepingu ülesütlemist pole veel käsitatav võõra asja ebaseadusliku pööramisena enda või kolmanda isiku kasuks.

3. Omastamistahte manifesteerimisega võib olla tegemist siis, kui valdaja toimetab kasutatava asja asukohta, mida omanik ei tea või kust asja väljanõudmine on omaniku jaoks ebamõistlikult koormav. Omastamistahte manifesteerimist võib üldjuhul jaatada ka näiteks siis, kui asja edasikasutamisega kaasneb selle väärtuse oluline vähenemine, kasutusviisi või -intensiivsuse oluline (ebatavaline) muutus või valdaja (kolmanda isiku) esinemine asja omanikuna või vähemalt tegeliku omaniku õiguste selge eitamine.

4. Süüdistuses kirjeldatud ja kohtute tuvastatud OÜ X juhatuse liikmete tegu – AS- le Y kuuluva kontoritehnika jätmine OÜ X ja AS-i X valdusse ja kasutusse ka pärast liisingulepingu ülesütlemist – ei ole käsitatav liisinguesemete enda ega kolmanda isiku kasuks pööramisena.

5. Asja kasutamine KarS § 215 mõttes on omavoliline üksnes juhul, kui asi on AÕS § 40 lg 2 kohaselt toimepanija omavolilises valduses või kui toimepanija vastutab AÕS § 40 lg 4 järgi omavolilise valduse tagajärgede eest. AÕS § 40 lg 2 mõttes eeldab omavoli toimepanija tegevust. Kui isik on saanud vallasasja enda valdusse õiguslikul alusel (nt liisingu- või üürilepinguga), pole selle edasikasutamine pärast valduse õigusliku aluse äralangemist (nt lepingu lõppemist) KarS § 215 mõttes omavoliline.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.
Viide terviklahendile:http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-99-15

About ÕIGUSNÕU

KOGU ÕIGUSNÕU JA -ABI TOOLILT TÕUSMATA! Mõistliku ressursikuluga õigusnõu & kompromisside, kokkulepete sõlmimine & kohtus ning mujal esindamine ning dokumentide koostamine. Eesmärk KOGU ÕIGUSNÕU JA -ABI TOOLILT TÕUSMATA! Mõistliku ressursikuluga õigusnõu & kompromisside, kokkulepete sõlmimine & kohtus ning mujal esindamine. Eesmärgiks on aidata inimestel lahendada probleeme ning küsimusi võimalikult lihtsalt, soodsalt & kiiresti olles seejuures pühendunud ning professionaalne ning vajadusel kaasata lisa spetsialiste. Kirjeldus Õigusnõu aitab teid erinevate õigusalaste probleemide korral ja seda ka veebivahendusel. Püüame jõuda alati ja ennekõike kohtuvälisele lahendile, kompromissile, kokkuleppele. Nõustame ja esindame ka mitmpeoolsete vaidluste korral üheaegselt (nt lahutav paar, perekond või lepingu pooled saavad ühest õigusnõu). Kohtusse dokumentide koostamine ja esitamine on meie kaudu soodsam ja kiirem. Aitame Teid ka läbi e-kanalite ning selle võrra on protsess kiirem ja odavam ning riigilõiv väiksem. Nõustame ja aitame Teid erinevates õigusvaldkondades ning kiirmenetluses. Tegutseme peamiselt perekonnaõiguses (abieluvaralepingud, lahutusasjad, abieluvara jagamised, elatise ja lapse hooldusõiguse probleemid ja muud laste õiguste alased küsimused). Määrame hinna vastavalt asja keerukusele ja tööajakulule, kuid jääme soodsamateks turul. Me ei võta koostatud lehekülgede maksumust jms, vaid mõistame mõistliku hinna sõltuvalt asjast. Esmane asja läbi vaatamine on TASUTA. Saatke julgelt oma küsimus või probleem e-mailile lawconsult@lawconsult.ee. Tagame Teie privaatsuse ning konfidentsiaalsuse. Vaata autori ÕIGUSNÕU postitusi

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: