Tagastusnõue, ema- ja tütarettevõtte) õiguste ja kohustuste üleminek

Riigikohus
Halduskohtumenetlus
Lahendi number: 3-3-1-53-15
Kohtulahendi kuupäev: 07.12.2015

Asjaolud

AS X ja OÜ X sõlmisid AS Y (hilisem ärinimi AS Q) asutamislepingu. Asutamisel andis AS X mitterahalise sissemaksena üle kõik AS-i Z aktsiad. AS Z (ühendatav äriühing) ja AS Q sõlmisid (ühendav äriühing) ühinemis­lepingu. Äriühingu ärinimeks sai AS Y (kaebaja).

Maakohus kuulutas välja AS Y pankroti. AS-i Y pankrotihaldur esitas MTA- le tagastusnõude, milles palus tagastada tasutud üleliigse laovaru tasu AS-i Y arvelduskontole, sest ettevõtte ülemineku tulemusena on läinud äriühingule üle ka tagastusnõue MTA vastu. MTA jättis tagastusnõude rahuldamata. AS Y esitas kaebuse halduskohtule, mille kohus rahuldamata jättis. Ringkonnakohus jättis apellatsioonkaebuse rahuldamata. Kaebaja pöördus Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Kolleegium nõustub ringkonnakohtu seisukohaga, et AS X tootmisettevõte läks mitte­rahalise sissemaksena üle tütarettevõtjale AS-ile Z ning tegemist on ettevõtte üleminekuga VÕS § 180 mõttes. Kontserni kuuluvad ema- ja tütarettevõtja on iseseisvad juriidilised isikud, kellel kummalgi on oma vara, õigused, kohustused ja võlausaldajad. Kontserni kuuluvad juriidilised isikud vastutavad ainult nende endi võetud kohustuste eest.

2. Kui emaettevõtja annab tütarettevõtja loomiseks mitterahalise sissemaksena tütarettevõtjale üle iseseisva ettevõtte ning sellega kaasneb ettevõttega seotud õiguste ja kohustuste üleminek, võib tütar­ettevõtja vastutada solidaarselt ettevõtte üleandja kohustuste eest ning omandada üleandja nõudeid teiste isikute vastu.

3. Asjaolu, et tagastusnõue tekib pärast ettevõtte üleminekut tulevikus, ei takista selle üleandmist, eeldusel, et see nõue on üleandmise hetkel piisavalt määratletav. Erinevalt eraõiguslikest tehingutest saab maksunõue üle minna aga ainult seaduse alusel. Maksukorralduse seadus tagastusnõude loovutamist käsutustehinguga ette ei näe.

4. Tagastusnõue saab üle minna üleandjalt omandajale üksnes seaduse alusel, kui see on ettevõttega olemuslikult seotud ja piisavalt määratletav. Kolleegiumi hinnangul ei olnud pärast ettevõtte üleminekut tekkinud üleliigse laovaru tasu tagastusnõue üleantud ettevõttega sedavõrd seotud, et see saanuks selles asjas üle minna seaduse alusel. Tagastusnõue ei läinud AS-ile Z üle ning tema õigusjärglasel AS-il Y puudub tagastusnõude esitamise õigus.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.
Viide terviklikule lahendile: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-53-15

About ÕIGUSNÕU

KOGU ÕIGUSNÕU JA -ABI TOOLILT TÕUSMATA! Mõistliku ressursikuluga õigusnõu & kompromisside, kokkulepete sõlmimine & kohtus ning mujal esindamine ning dokumentide koostamine. Eesmärk KOGU ÕIGUSNÕU JA -ABI TOOLILT TÕUSMATA! Mõistliku ressursikuluga õigusnõu & kompromisside, kokkulepete sõlmimine & kohtus ning mujal esindamine. Eesmärgiks on aidata inimestel lahendada probleeme ning küsimusi võimalikult lihtsalt, soodsalt & kiiresti olles seejuures pühendunud ning professionaalne ning vajadusel kaasata lisa spetsialiste. Kirjeldus Õigusnõu aitab teid erinevate õigusalaste probleemide korral ja seda ka veebivahendusel. Püüame jõuda alati ja ennekõike kohtuvälisele lahendile, kompromissile, kokkuleppele. Nõustame ja esindame ka mitmpeoolsete vaidluste korral üheaegselt (nt lahutav paar, perekond või lepingu pooled saavad ühest õigusnõu). Kohtusse dokumentide koostamine ja esitamine on meie kaudu soodsam ja kiirem. Aitame Teid ka läbi e-kanalite ning selle võrra on protsess kiirem ja odavam ning riigilõiv väiksem. Nõustame ja aitame Teid erinevates õigusvaldkondades ning kiirmenetluses. Tegutseme peamiselt perekonnaõiguses (abieluvaralepingud, lahutusasjad, abieluvara jagamised, elatise ja lapse hooldusõiguse probleemid ja muud laste õiguste alased küsimused). Määrame hinna vastavalt asja keerukusele ja tööajakulule, kuid jääme soodsamateks turul. Me ei võta koostatud lehekülgede maksumust jms, vaid mõistame mõistliku hinna sõltuvalt asjast. Esmane asja läbi vaatamine on TASUTA. Saatke julgelt oma küsimus või probleem e-mailile lawconsult@lawconsult.ee. Tagame Teie privaatsuse ning konfidentsiaalsuse. Vaata autori ÕIGUSNÕU postitusi

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: