EIK: Moraalse kahju hüvitamiseks 12 000 € eluaegse tegutsemiskeelu saanud, seksuaalkuriteo toimepannud, arstile

Euroopa Inimõiguste Kohus (12.01.2016. a. 33427/10)

EIK seisukoht: Eluaegne professionaalse tegutsemise keeld arstile on ebaproportsionaalne

Asjaolud

Kaebaja tegutses arstina, ta tunnistati süüdi patsientide seksuaalses ärakasutamises. Talle määrati karistuseks 5-aastane vangistus, millest ärakandmisele kuulus 1 aasta. Lisakaristusena kohaldati eluaegset keeldu praktiseerida arstina. Kaebaja leidis, et tegemist on ebaproportsionaalse karistusega ning esitas avalduse EIK-ile EIÕK artikli 7 eraldi ja koosmõjus artikliga 13 rikkumise tuvastamiseks.

EIK-i seisukohad

Euroopas on kujunemas põhimõte, mille kohaselt kergemat karistust tuleb kohaldada tagasiulatuvalt. Uus kriminaalseadus sätestas ametikohal töötamise keelu maksimaalseks tähtajaks 20 aastat, kuid Andorra kohtud ei võtnud seda muudatust arvesse. Kaebajal puudus võimalus ennast kaitsta kohtute eksimuse vastu.

Resolutsioon (häältega 5:2)

1.                  EIÕK artikli 7 eraldi ja koosmõjus artikliga 13 rikkumine;

2.                  Mittevaralise kahju hüvitamiseks määras EIK 12 000 eurot ning 14 250 eurot kulude katteks.

Eriarvamus

Kohtulahendis on doktrinaalne segadus ning see ei lähtu subsidiaarsuse põhimõttest.

Viide terviklahendile: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159911#{“itemid”:[“001-159911”]}

About ÕIGUSNÕU

KOGU ÕIGUSNÕU JA -ABI TOOLILT TÕUSMATA! Mõistliku ressursikuluga õigusnõu & kompromisside, kokkulepete sõlmimine & kohtus ning mujal esindamine ning dokumentide koostamine. Eesmärk KOGU ÕIGUSNÕU JA -ABI TOOLILT TÕUSMATA! Mõistliku ressursikuluga õigusnõu & kompromisside, kokkulepete sõlmimine & kohtus ning mujal esindamine. Eesmärgiks on aidata inimestel lahendada probleeme ning küsimusi võimalikult lihtsalt, soodsalt & kiiresti olles seejuures pühendunud ning professionaalne ning vajadusel kaasata lisa spetsialiste. Kirjeldus Õigusnõu aitab teid erinevate õigusalaste probleemide korral ja seda ka veebivahendusel. Püüame jõuda alati ja ennekõike kohtuvälisele lahendile, kompromissile, kokkuleppele. Nõustame ja esindame ka mitmpeoolsete vaidluste korral üheaegselt (nt lahutav paar, perekond või lepingu pooled saavad ühest õigusnõu). Kohtusse dokumentide koostamine ja esitamine on meie kaudu soodsam ja kiirem. Aitame Teid ka läbi e-kanalite ning selle võrra on protsess kiirem ja odavam ning riigilõiv väiksem. Nõustame ja aitame Teid erinevates õigusvaldkondades ning kiirmenetluses. Tegutseme peamiselt perekonnaõiguses (abieluvaralepingud, lahutusasjad, abieluvara jagamised, elatise ja lapse hooldusõiguse probleemid ja muud laste õiguste alased küsimused). Määrame hinna vastavalt asja keerukusele ja tööajakulule, kuid jääme soodsamateks turul. Me ei võta koostatud lehekülgede maksumust jms, vaid mõistame mõistliku hinna sõltuvalt asjast. Esmane asja läbi vaatamine on TASUTA. Saatke julgelt oma küsimus või probleem e-mailile lawconsult@lawconsult.ee. Tagame Teie privaatsuse ning konfidentsiaalsuse. Vaata autori ÕIGUSNÕU postitusi

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: