Riigikohus juhib taas prokuratuuri tähelepanu sellele, et süüdistuse tekst peab olema keeleliselt korrektne ja loogiliselt struktureeritud

remove-clothing-stains3

Riigikohus oma 22.02.2016. a. lahendis 3-1-1-109-15 juhib taas prokuratuuri tähelepanu: “Süüdistuse tekst peab olema keeleliselt korrektne ja loogiliselt struktureeritud. Kolleegium on korduvalt selgitanud, et süüdistus peab vastama kirjakeele normile, ja tauninud praktikat formuleerida süüdistuse tekst võimalikult väikese arvu lausetega ja koondada igasse lausesse palju erinevaid mõtteid. Ülipikkade mitmeastmeliste lausete kasutamine ning nendes mahuka informatsiooni edastamine muudab süüdistuse teksti lugemise aeganõudvaks, vähendab selle arusaadavust ja võib põhjustada mitmetimõistetavusi. Seetõttu tuleb nii süüdistusaktis kui ka kohtuotsuses kasutada normaalse struktuuriga lauseid, mille lugemine ei tekita mõttekatkestusi. (Vt nt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 18. juuni 2007. a otsus asjas nr 3-1-1-116-06, p-d 26–28; 18. juuni 2010. a otsus asjas nr 3-1-1-43-10, p 51.) Süüdistuse sisu kirjeldades tuleb hoiduda ka põhjendamatutest kordustest (vt ka Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 30. juuni 2014. a otsus asjas nr 3-1-1-14-14, p 634).

Käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus eeltoodud nõuetele ei vasta. Keeleliselt on süüdistuse tekst ebakorrektne ja raskesti jälgitav. Ühe näitena osundab kolleegium järgmist lause(osa):

“OÜ Rosneft Partners maksukohustuse varjamise eesmärgil jätsid osaühingu juhatuse liikmed Raivo Paala ja Kaur Köök esitamata ka veebruarikuu 2008.a. käibedeklaratsiooni, mille tulemusena ei deklareeritud nimetatud kuu 18% määraga maksustatavat käivet, jäeti sellelt arvestamata, tasumata ja deklareerimata käibemaksu 18% ning samuti ka deklareerimata sisendkäibemaksu summad:

– korraldades koos Kaur Köök`i poolt OÜ TSC Autokaup esindajana 18.06.2007.a. AS-ga Spacecom sõlmitud agendilepingu nr. 075-18/06 ja lisade 1-4 alusel ajavahemikul 29.06.2007.a.-01.02.2008.a. OÜ TSC Autokaup nimel AS-le Spacecom 224 tsisternvaguni ostu-müügilepingu vahendus- ja konsultatsiooniteenust, jättis OÜ Rosneft Partners maksukohustuse varjamise eesmärgil veebruarikuu 2008.a. käibedeklaratsiooni esitamata, mille tulemusel jättis 01.02.2008.a. esitatud arve nr. 2 alusel AS Spacecom poolt 12.02.2008.a. OÜ Rosneft Partners AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr. 221025997582 tasutud summa 177 000 krooni, s.h. käibemaks 27 000 krooni tahtlikult OÜ Rosneft Partners käibedeklaratsioonis 18% määraga maksustatava käibe osas summa 150 000 krooni kajastamata, maksustatavalt käibelt 18% arvutamata, deklareerimata ja tasumata käibemaksu 27 000 krooni;

– esindades ajavahemikul 03.09.2007.a.-01.02.2008.a. AS-ga Skinest Rail 31.07.2007.a. sõlmitud koostöölepingu alusel OÜ Rosneft Partners nimel AS Skinest Rail huve läbirääkimistel, lepingute sõlmimisel majandustehinguteni viivate ärisuhete loomisel vajalikel üritustel, õiguslikul konsultatsioonil ja analüüsil Vene Föderatsioonis, Kasahstanis, Läti ja Leedu Vabariikides, jättis OÜ Rosneft Partners maksukohustuse varjamise eesmärgil veebruarikuu 2008.a. käibedeklaratsiooni esitamata, mille tulemusel jättis 01.02.2008.a. esitatud arve nr. 1 alusel AS Skinest Rail poolt 11.02.2008.a. OÜ Rosneft Partners AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr. 221025997582 tasutud summad tahtlikult OÜ Rosneft Partners käibedeklaratsioonis 18% määraga maksustatava käibe osas summa 300 000 krooni kajastamata, maksustatavalt käibelt 18% arvutamata, deklareerimata ja tasumata käibemaksu 54 000 krooni; […]”

Juriidilistele isikutele esitatud süüdistustes on prokuratuur – selle asemel, et piirduda KarS §-s 14 sätestatud eeldustele vastavate faktiliste asjaolude kirjeldamisega – põhjendamatult korranud asjaolusid, mis on juba eelnevalt ära toodud füüsilistest isikutest süüdistatavate käitumise kirjelduses. Samas kaastäideviijate teopanuste kirjeldamisel võinuks süüdistus mõningatel juhtudel üksikasjalikum olla.

Kolleegium leiab, et käesolevas asjas esitatud süüdistuse puudused ei ole aga sellised, mis muudaksid kaitseõiguse teostamise ja asja menetlemise valdavalt võimatuks või ebamõistlikult raskeks. Siiski võinuks kvaliteetsem süüdistus kriminaalasja menetlust lihtsustada. Samuti võib ringkonnakohtul kriminaalasja uuel arutamisel tekkida mõningatel juhtudel vajadus lähemalt hinnata, kas kõigi ühes ja samas teos süüdistatavate isikute teopanuseid on süüdistuses kirjeldatud piisavalt konkreetselt.”

Terviklahend leitav siit: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222580221

About ÕIGUSNÕU

KOGU ÕIGUSNÕU JA -ABI TOOLILT TÕUSMATA! Mõistliku ressursikuluga õigusnõu & kompromisside, kokkulepete sõlmimine & kohtus ning mujal esindamine ning dokumentide koostamine. Eesmärk KOGU ÕIGUSNÕU JA -ABI TOOLILT TÕUSMATA! Mõistliku ressursikuluga õigusnõu & kompromisside, kokkulepete sõlmimine & kohtus ning mujal esindamine. Eesmärgiks on aidata inimestel lahendada probleeme ning küsimusi võimalikult lihtsalt, soodsalt & kiiresti olles seejuures pühendunud ning professionaalne ning vajadusel kaasata lisa spetsialiste. Kirjeldus Õigusnõu aitab teid erinevate õigusalaste probleemide korral ja seda ka veebivahendusel. Püüame jõuda alati ja ennekõike kohtuvälisele lahendile, kompromissile, kokkuleppele. Nõustame ja esindame ka mitmpeoolsete vaidluste korral üheaegselt (nt lahutav paar, perekond või lepingu pooled saavad ühest õigusnõu). Kohtusse dokumentide koostamine ja esitamine on meie kaudu soodsam ja kiirem. Aitame Teid ka läbi e-kanalite ning selle võrra on protsess kiirem ja odavam ning riigilõiv väiksem. Nõustame ja aitame Teid erinevates õigusvaldkondades ning kiirmenetluses. Tegutseme peamiselt perekonnaõiguses (abieluvaralepingud, lahutusasjad, abieluvara jagamised, elatise ja lapse hooldusõiguse probleemid ja muud laste õiguste alased küsimused). Määrame hinna vastavalt asja keerukusele ja tööajakulule, kuid jääme soodsamateks turul. Me ei võta koostatud lehekülgede maksumust jms, vaid mõistame mõistliku hinna sõltuvalt asjast. Esmane asja läbi vaatamine on TASUTA. Saatke julgelt oma küsimus või probleem e-mailile lawconsult@lawconsult.ee. Tagame Teie privaatsuse ning konfidentsiaalsuse. Vaata autori ÕIGUSNÕU postitusi

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: