Category Archives: deposiit

Ametlikud Teadaanded

Sirvige ikka aegajalt, kas Teie võlgniku, lepingupartneri vms suhtes on algatatud pankrotimenetlus või on lisatud mõni muu Teid mõjutav ja Teile oluline teadaanne. Hilisem teatest nn mitte teadmine ei “aita”:

https://www.ametlikudteadaanded.ee/


ÕIGUSNÕU poolt on esitatud pankrotiavaldus MAXVIL OÜ vastu

Pankrotimenetluse kulude katteks deposiidi maksmise teade

Avaldamise algus: 29.02.2016 Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni

Harju Maakohus (Kentmanni kohtumaja) avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 30 lõike 2 alusel.
29.02.2016 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-15-17866 määrati võlgniku, MAXVIL OÜ (registrikood: 12584319), pankrotimenetlusest huvitatud isikutele tasuda deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 4500 eurot ja maksmise tähtajaks 07.03.2016.
Kohus ei lõpeta menetlust, kui pankrotimenetluse kulude katteks makstakse deposiidina kohtu määratud summa.
Summa tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr EE571010220229377229 (SEB Pank), nr EE062200221059223099  (Swedbank), nr EE513300333522160001 (Danske Bank) või nr EE221700017003510302 (Nordea Bank). Kohtule tuleb samaks päevaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).

Harju Maakohus (Kentmanni kohtumaja) Kentmanni 13, 15158 Tallinn Telefon: 620 0122 E-post: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee

Teadaande number 919696

Otseviit teadaandele: https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Harju%20Maakohus%20%28Kentmanni%20kohtumaja%29/pankrotimenetlus/pankrotimenetluse-kulude-katteks-deposiidi-maksmine/2016/2/29/919696Nimetu