Category Archives: juristi abi

Elatise otsus käes, aga raha ei ikka?

On üldteada, et kohus ei anna raha, kohus teeb otsuse, mis on täitedokument, millega saate pöörduda täituri poole täitemenetluse algatamiseks.

Vajate abi dokumentide täitmisel, õigesse kohta esitamisel? Täidame ja koondame Teile täitemenetluseks vajalikud dokumendid ning edastame pädevale täiturile täitmiseks ning elatisabi taotluse elatisabi saamiseks. Kõik saab tehtud tunniga.

Ära jäta lapsele mõistetud õigusi sahtlisse tolmuma.

 

 


Praktikant Inga kokkuvõte juristi praktikast ÕIGUSNÕU-s

i-kab-uld-img_5012


Õigusala praktika sooritamisest

Meil on juba mitu praktikanti sooritanud edukalt oma õigusalase praktika. Praktikante on olnud nii rakenduskõrghariduse-, bakalaeuruse- kui ka magistriõppest. Praktikandid on saanud lisaks tugevale ning seejuures meeldivale praktikale ka toetava juhendaja lõputööks. Praktikandid on näinud reaalseid inimesi nende reaalsete muredega ja saanud leida neile lahendusi, kohtuistungeid, millele ehk muidu ei pääseks ja osalenud suurepärastel koolitustel.108fcbc25bd20005ce7ff97de28eb150
FB-st  on leitav Triinu arvamus praktikast ÕIGUSNÕU-s
ja büroos on võimalik tutvuda ka teiste praktikaaruannetega.
Panen südamele, et juhendajad ei jõua korraga mitut praktikanti juhendada ning praktikaaja saabudes laekub meile palju sooviavaldusi. Seega, kes ees, sel eelis!

Praktikant Triinu kokkuvõte

WP_20160510_08_50_36_ProOlen väga tänulik, et mul avanes võimalus praktika sooritada just Õigusbüroos ÕIGUSNÕU, jäin igati rahule seal viibitud ajaga ja sooritatud ülesannetega. Juhendaja oli sõbralik, selgitas ja andis alati tehtud tööle tagasisidet. Töökeskkond on moderne ja ajastule vastav. Õppisin palju uut, huvitavat ja kasulikku, seda nii teadmistes kui kogemustes.

ÕIGUSNÕU´l on paigas kindlad eesmärgid ja väärtused, mille poole püüelda ja see on hea märk sellest, et ettevõte tahab areneda. Suurema turu poole püüdlemine on vägagi teretulnud idee, sest õigusabi, mida ettevõtte pakub on igati kvaliteetne, seadusi järgiv ja klientide huve arvestav.

ÕIGUSNÕU jaoks on esikohal klientide probleemidele lahenduse leidmine ja nende privaatsuse ja konfidentsiaalsuse tagamine. Kõige väärtuslikum vara on asjatundlikud, lojaalsed, töötahtelised ja positiivselt meelestatud abikäed, kes aitavad siis, kui enda pea enam ei lõika või üksi ei jõua pähklit puruks hammustada.

Praktikakohaks valisin ÕIGUSNÕU, sest ega suurt valikut sel ajal polnud, paljud ettevõtted kuhu sai kirjutatud, ei vastanud üldse või siis alles kuu aja pärast. ÕIGUSNÕU aga vastas kohe samal päeval kui kirjutasin, see oli juba igati positiivne märk. Käisin vestlusel ja juristist (juhendajast) Õnneli Matt-Sermat’ist jäi igati hea esmamulje ja ta oli mind lahkesti nõus praktikale värbama. Kuna eelmise aasta praktika sooritasin küllaltki suures ettevõttes, siis nüüd sain proovida ära ka väikese ettevõtte plussid ja miinused.

Olen nüüdseks sooritanud praktikaid nii suures kui väikses ettevõttes ning selle järgi saan nüüd ise ka otsustada, millises ettevõttes mulle rohkem meeldiks töötata. Kas alati peab suur ja tuntud ettevõte olema, võib-olla väiksemas osatakse Sind ja Sinu tööd rohkem hinnata. Kuna ma ei olnud juristi töörutiiniga ennem eriti kursis, siis nüüd tean seda tunnet, ühel hetkel ei ole Sul millegagi tegeleda, teisel hetkel on sul vaja teha mitu erinevat avaldust/hagi, erinevad istungid jne. Iga inimene puutub suuremal või vähemal määral selle valdkonnaga kokku ja on hea teada selliste protsesside tagamaid.

Praktika käigus tutvusin juristi abi erialale iseloomulike tööülesannetega ja töökeskkonnaga, sain üldise ülevaate praktikaettevõttest ja arenguga seonduvast, ettevõtte rollist ja eesmärkidest, sisekorrast, töökorraldusest, tööülesannetest ja töömeetoditest ning dokumentatsioonile esitatavatest nõuetest. Osalesin ettevõtte igapäevatöös ja lahendasin erialaseid tööülesandeid, seeläbi kinnistades ja rakendades õppetöös omandatud teadmisi.

Praktika eelviimasel nädalal osalesin neljapäevast reedeni multidistsiplinaarsel koolitusel laste õigustest. Koolituse läbivaks teemaks oli laste parimate huvidega arvestamine. Mul on väga hea meel, et tänu oma juhendajale sain seal koolitusel osaleda, alguses tundsin seal ennast pisut halvasti, sest ma ei olnud kindlasti mitte nii palju informeeritud laste õigustest, kui teised sealviibijad. Koolituse alguses tegime väikese tutvumisringi, kus üksteisele palli visates pidi mõne sõnaga endast rääkima ja ütlema, kes laps meie arvates on. Koolituse jooksul tegime mitmeid grupitöid, kus hiljem kandsime enda grupi poolt kokkupandud mõtted ja info teistele edasi. Koolitusel jagati ka iga teema kohta materjale, mida tulevikus on hea kasutada ja koolitusel räägitut meelde tuletada.

Hästi palju arutasime juhendajaga klientide probleemide ja võimalike lahenduste üle, kaalusime erinevaid variante. Samuti sain igale tööle, mis tegin, tagasisidet, seda siis kas suuliselt või kirjalikult. Mõnikord tegi juhendaja minu poolt talle saadetud töös selle koha punaseks ja lisas kommentaari, mida oleks vaja kohendada/parandada/lisada/täiendada märgitud kohtades. Kiireloomulistes asjades tegi parandused ise ja saatis mulle valmis asja võrdlemiseks minu tehtud tööga. Mõne dokumendi parandamist sain ka ise kõrvalt jälgida ja siis sinna juurde jagas juhendaja kommentaare, et miks nii oleks parem või mõistlikum, mis on tähtis veel kindlasti lisada jne.

Minu peamisteks ülesanneteks praktika jooksul oli erineva sisuga avalduste projektide (nt suhtluskorra määramine, hooldusõiguse üleandmine) ja hagide (nt abielu lahutamine või ühisvara jagamine) koostamine. Tuli koostada ka kaks lepingut, üks nendest koostööleping ja teisele tuli kolmas osapool sisse kirjutada. Käisime juhendajaga kohtuistungil, mille jaoks mõtlesin välja tunnistajatele küsimused. Samuti käisime Tallinna vanglas ekskursioonil, kus peeti ka paaritunnine loeng vanglate struktuuride ja juristi ülesannete kohta vanglas. Palju aega praktika jooksul kulus konsultatsioonidele, kus minu ülesanne oli kirja panna oluline info, et pärast seda siis vastavasisulises dokumendis kasutada. Konsultatsioonid olid harivad ka mulle endale, seda eelkõige juristi näidete ja kogemuste põhjal. Lisaks suhtlesin klientidega E-posti vahendusel, tegelesin erinevate dokumentide skaneerimisega (nt klientidel konsultatsioonis kaasas vajaminevad lisad avalduse/hagi juurde) ja kiireloomuliste asjade otsimisega internetist (telefoni nr, aadress, e-post).

Need kaks kuud möödusid ÕIGUSNÕU Õigusbüroos väga kiiresti, alguses arvasin küll, et kaks kuud jube pikk aeg praktika kohta, aga inimesed said tuttavaks ja kõik läks lõppkokkuvõttes hästi.

Parimate soovidega

Triin Lainemaa