Category Archives: laenuandja

Ametlikud Teadaanded

Sirvige ikka aegajalt, kas Teie võlgniku, lepingupartneri vms suhtes on algatatud pankrotimenetlus või on lisatud mõni muu Teid mõjutav ja Teile oluline teadaanne. Hilisem teatest nn mitte teadmine ei “aita”:

https://www.ametlikudteadaanded.ee/


Vastutustundliku laenamise pm kohustus

advanced-fee-loan-scam

Võlaõigusseadusest ja sellega seonduvalt teistest seadustest tulenevad muudatused (jõustuvad 21.03. ja osaliselt 01.07.2016) puudutavad kõiki nii hüpoteegiga tagatud kui ka ilma tagatiseta laenulepinguid, mille eesmärk on kinnistu ostmine. Seadusega võetakse üle Euroopa Liidu hüpoteekkrediidi direktiiv ja ühtlustatakse eluasemelaenude regulatsioon.

Lisaks pankade antavatele eluasemelaenudele puudutavad muudatused ka väiksemate laenukontorite antavaid tarbijakrediite. Krediidiandja peab tulevikus oma kodulehel üldteabena teavitama eluaseme laenulepingu põhisisust ja sellega seonduvatest võimalustest.

Seadusega pannakse laenuandjale elamukinnisvaraga seotud laenulepingut puudutava üldise teabe esitamise kohustus, samuti tuleb tarbijale enne lepingu sõlmimist anda senisest põhjalikumat lepingueelset teavet, et ta saaks lepingu sõlmimise otsuse teha võimalikult kaalutletult ning kõiki lepinguga seotud olulisi asjaolusid silmas pidades.

Seadus annab laenuvõtjale õiguse taganeda hüpoteegiga tagatud tarbijakrediidilepingust seitsme päeva jooksul. Siiani sellist võimalust polnud.

Seadus täpsustab ka kehtivat vastutustundliku laenamise regulatsiooni. Sätestatakse, et laenulepingu võib sõlmida üksnes juhul, kui tarbija on krediidivõimeline. Kui pank rikub hoolsuskohustust tarbijakrediidivõimekuse hindamisel, alaneb lepingujärgne intressimäär automaatselt seadusjärgsele intressimäärale, mis praegu on 0,05 protsenti.

Menetlusteabega saab tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/eelnoud/menetluskaik/JUM/15-1097