Category Archives: leping

Õigusala praktika sooritamisest

Meil on juba mitu praktikanti sooritanud edukalt oma õigusalase praktika. Praktikante on olnud nii rakenduskõrghariduse-, bakalaeuruse- kui ka magistriõppest. Praktikandid on saanud lisaks tugevale ning seejuures meeldivale praktikale ka toetava juhendaja lõputööks. Praktikandid on näinud reaalseid inimesi nende reaalsete muredega ja saanud leida neile lahendusi, kohtuistungeid, millele ehk muidu ei pääseks ja osalenud suurepärastel koolitustel.108fcbc25bd20005ce7ff97de28eb150
FB-st  on leitav Triinu arvamus praktikast ÕIGUSNÕU-s
ja büroos on võimalik tutvuda ka teiste praktikaaruannetega.
Panen südamele, et juhendajad ei jõua korraga mitut praktikanti juhendada ning praktikaaja saabudes laekub meile palju sooviavaldusi. Seega, kes ees, sel eelis!

Ametlikud Teadaanded

Sirvige ikka aegajalt, kas Teie võlgniku, lepingupartneri vms suhtes on algatatud pankrotimenetlus või on lisatud mõni muu Teid mõjutav ja Teile oluline teadaanne. Hilisem teatest nn mitte teadmine ei “aita”:

https://www.ametlikudteadaanded.ee/


Vastutustundliku laenamise pm kohustus

advanced-fee-loan-scam

Võlaõigusseadusest ja sellega seonduvalt teistest seadustest tulenevad muudatused (jõustuvad 21.03. ja osaliselt 01.07.2016) puudutavad kõiki nii hüpoteegiga tagatud kui ka ilma tagatiseta laenulepinguid, mille eesmärk on kinnistu ostmine. Seadusega võetakse üle Euroopa Liidu hüpoteekkrediidi direktiiv ja ühtlustatakse eluasemelaenude regulatsioon.

Lisaks pankade antavatele eluasemelaenudele puudutavad muudatused ka väiksemate laenukontorite antavaid tarbijakrediite. Krediidiandja peab tulevikus oma kodulehel üldteabena teavitama eluaseme laenulepingu põhisisust ja sellega seonduvatest võimalustest.

Seadusega pannakse laenuandjale elamukinnisvaraga seotud laenulepingut puudutava üldise teabe esitamise kohustus, samuti tuleb tarbijale enne lepingu sõlmimist anda senisest põhjalikumat lepingueelset teavet, et ta saaks lepingu sõlmimise otsuse teha võimalikult kaalutletult ning kõiki lepinguga seotud olulisi asjaolusid silmas pidades.

Seadus annab laenuvõtjale õiguse taganeda hüpoteegiga tagatud tarbijakrediidilepingust seitsme päeva jooksul. Siiani sellist võimalust polnud.

Seadus täpsustab ka kehtivat vastutustundliku laenamise regulatsiooni. Sätestatakse, et laenulepingu võib sõlmida üksnes juhul, kui tarbija on krediidivõimeline. Kui pank rikub hoolsuskohustust tarbijakrediidivõimekuse hindamisel, alaneb lepingujärgne intressimäär automaatselt seadusjärgsele intressimäärale, mis praegu on 0,05 protsenti.

Menetlusteabega saab tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/eelnoud/menetluskaik/JUM/15-1097


Euroopa hakkab tunnistama Eesti digiallkirja

9021. juulil 2016. a. jõustuv Euroopa Komisjoni määrus nimega eIDAS, annab meile õiguse, et Euroopa hakkab tunnistama Eesti digiallkirja.

Eesti riigiasutused peavad eAIDAS-e jõustumisel hakkama tunnistama ka Euroopast tulevaid teist liiki digiallkirju.