Category Archives: perekonnaõigus

Alla 3-aastane erivajadusega laps ja elatis vanemale

Meie poole pöördus murelik lapsevanem. Tal on alla 3-aastane laps, kelle erivajaduste tõttu ei saa ta veel tööle asuda. Tema küsimus on, et kas tal on õigus lisaks lapse elatisele enda ülalpidamisele eemalelava vanema poolt, kuigi nad polnud abielus.

Jah, tal on võimalik nõuda ka endale elatist. Perekonnaseaduse § 111 kohaselt on lapse isa kohustatud lapse ema ülal pidama kaheksa nädalat enne ja kaksteist nädalat pärast lapse sündi. Kui ema ei ole raseduse tõttu või raseduse või sünnituse põhjustatud tervisehäire tagajärjel võimeline ennast ülal pidama, on isa kohustatud talle ülalpidamist andma kuni ema terviseseisundi paranemiseni. Sama kehtib, kui emal ei ole lapse eest hoolitsemise tõttu võimalik sissetulekut saada. Ülalpidamiskohustus algab varemalt neli kuud enne lapse sündi ja lõpeb lapse sünnist alates kolme aasta möödudes.

Kui last hooldab ja kasvatab isa ning tal ei ole ei ole lapse eest hoolitsemise tõttu võimalik sissetulekut saada, on tal õigus esitada nõue ema vastu.


Elatise maksmisest hoidujate elu teha kibedaks

Justiitsministeerium on asunud võitlusse. Just praegu on käimas kuuekuuline periood, mil jõustub koguni kolm elatisvõlglaste elu karmistavat seadustepaketti.

Mullu oktoobrist peavad kohtutäiturid elatisvõlgnikke sagedamini tülitama – nüüd tuleb seda teha iga kahe kuu tagant, kusjuures soovitatavalt näost näkku. Lisaks peab täitur vähemalt kord aastas võlgniku kinnisvara ja eluruumi läbi otsima, et leida sealt arestitavat vara. Jaanuarist muutus lihtsamaks elatisvõlgnikule kohtus vanglakaristuse määramine.

Märtsist läheb rongavanemate elu aga päris keeruliseks. Kui võlgnik on olnud võlgnevuses vähemalt kaks kuud, saab kohtutäitur saata talle hoiatuse, et maksmata jätmisel võib kohus võtta inimeselt juhiloa, jahipidamisloa ja veel rea teisi õigusi. Selle eelduseks on lapse hooldaja nõusolek.

Vt ka viitelt: http://www.postimees.ee/3562581/rongavanemale-koidavad-kibedad-paevad


Kas tõsieluseriaalis osalemiseks peab küsima kõikide pereliikmete nõusolekut?

Kas tõsieluseriaalis osalemiseks peab küsima kõikide pereliikmete, sh alaealiste laste nõusolekut? Vaata, kuidas lahendasid selle küsimuse Tallinna Prantsuse Lütseumi 9. klassi õpilased Lauren Grinberg, Liisa Piret Pajusaare ja Ramona Mägi. Tegemist on Riigikohtu kaasuskonkursi loovkategooria ühe võidutööga „Elu pärast tõsieluseriaali“.