Category Archives: praktikant

Praktikant Inga kokkuvõte juristi praktikast ÕIGUSNÕU-s

i-kab-uld-img_5012


Õigusala praktika sooritamisest

Meil on juba mitu praktikanti sooritanud edukalt oma õigusalase praktika. Praktikante on olnud nii rakenduskõrghariduse-, bakalaeuruse- kui ka magistriõppest. Praktikandid on saanud lisaks tugevale ning seejuures meeldivale praktikale ka toetava juhendaja lõputööks. Praktikandid on näinud reaalseid inimesi nende reaalsete muredega ja saanud leida neile lahendusi, kohtuistungeid, millele ehk muidu ei pääseks ja osalenud suurepärastel koolitustel.108fcbc25bd20005ce7ff97de28eb150
FB-st  on leitav Triinu arvamus praktikast ÕIGUSNÕU-s
ja büroos on võimalik tutvuda ka teiste praktikaaruannetega.
Panen südamele, et juhendajad ei jõua korraga mitut praktikanti juhendada ning praktikaaja saabudes laekub meile palju sooviavaldusi. Seega, kes ees, sel eelis!

Saadaval juristi praktika- ja töökoht

Praktika kirjeldus

Eesmärgiks on aidata lahendada inimeste õigusalased ja vahel ka muid probleeme ning küsimusi võimalikult lihtsalt, soodsalt ja kiiresti olles seejuures pühendunud ning professionaalne ning vajadusel kaasata lisa spetsialiste.

Juristi ja juristi abi soovituslik oskus on tunda enesemotiveerimise tehnikaid ning olla kõrgelt fokusseeritud, kuna juristina oleneb su töö kvaliteet eelkõige Sinust endast.

Büroo pakub Teile reklaami, oma brändi ning seeläbi potentsiaalseid kliente, kelle kaasused loovad Teile juristide juhendamisel arenguvõimalusi ning mitmekülgsust, mis omakorda tagab väga hea õiguspraktika. Võimalust spetsialiseeruda venekeelsete klientide nõustamisele või konkreetsele õigusvaldkonnale. Pakume kasutuseks mugavat kontoripinda ja –tehnikat Tallinnas kesklinnast 5 min sõidu kaugusel ning paindlikku tööaega. Juhendame Teid asjalikuks ja teadlikuks juristiks või juristi abiks.

• Suurepärane eesti keele oskus
• Hea vene keele oskus nii kõnes kui kirjas
• Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon õigusteaduses (võib olla omandamisel) / Juristi abil bakalaureuse kraad või kõrgrakenduslik (vähemalt omandamisel).
• Väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus
• Väga hea analüüsivõime
• Suur enesearenduse ning – motiveerituse tahe
• Usaldusväärsus
• Pingetaluvus, täpsus
Kasuks tuleb võõrkeelte oskus, suurepärane vene keele oskus ning B-kategooria juhiluba koos auto kasutamise võimalusega.

Õigusbüroo ÕIGUSNÕU juristi ja juristi abi ülesandeks on olla ettevõtte juhile ja juristidele igakülgselt nende töös toeks ja abiks. Täpsemalt: juriidiliste aruannete jm õigusalaste dokumentide koostamine, juriidilisi seisukohti kokkuvõtvate dokumentide ettevalmistamine, dokumentide juriidilise õigsuse ja vigade kontroll ning juristile ettevalmistamine, klientidele neid huvitavates juriidilistes küsimustes vajalike materjalide ettevalmistamine, nõustamine, õigusabikulude arvestuse koostamine, kliendibaasi laiendamine ja hoidmine ning selleks vajalike toimingute tegemine, kontori varude, tulude ja kulude arvestus, müügiarvete arvestus, tööks vajalike dokumentide säilitamine ja kronoloogiline arhiveerimine ja muud töö iseloomust tulenevad ülesanded.