Tag Archives: lapse õigused

Lapsendamine ja vanema nõusolek

Lapsendamine ja vanema nõusolek

 

Avaldaja soovis lapsendada lapse, kuid lapse bioloogiline vanem ei olnud lapse lapsendamisega nõus.

Kohtu seisukoht

1. Kolleegiumi hinnangul tähendab vanemalt isikuhooldusõiguse äravõtmine 
selle täielikku äravõtmist perekonnaseaduse (PKS) § 135 lg 2 mõttes. 
Kohtud asusid vääralt seisukohale, et asjas oli lapse lapsendamiseks vajalik 
lapse vanema nõusolek ning kuna vanem nõusolekut ei andnud, ei saanud avaldaja 
last lapsendada.
2. Kuigi vanema nõusolekut ei ole PKS § 152 lg 6 järgi lapsendamiseks vaja, kui 
vanemalt on isikuhooldusõigus ära võetud, tuleb kohtul lapsendamise üle 
otsustades selgitada, kas vanemalt isikuhooldusõiguse äravõtmiseks alust 
andnud oht lapse heaolule on möödas ning kas võiks olla alust vanema 
isikuhooldusõigust taastada.

Riigikohus ei avaldanud oma resolutsiooni.
Advertisements