Tag Archives: toetus

Suurenda arukalt oma pensionisammast. Esita avaldus ja riik maksab rohkem

Järgmisest aastast maksab riik senise 4% asemel 6% II pensionisambasse kõigi nende eest, kes majanduslanguse ajal otsustasid vabatahtlikult omapoolsete sissemaksete tegemist jätkata. II samba makse määra saab ka ise suurendada.

2013 saab esitada avaldusi kohustusliku kogumispensioni ehk II samba sissemaksete suurendamiseks aastatel 2014–2017.

Kogumispensioniga liitunud jagunevad kõrgendatud sissemakse määra kasutamise võimaluste järgi kolme gruppi.

Vaata, millisesse gruppi kuulud: 

Sündinud aastal 1955 või hiljem ja 2009. aastal maksete jätkamise avaldust ei esitanud:

  • Saad esitada avalduse 1% võrra suurema – 2% asemel 3% brutopalgast – sissemakse tegemiseks pensioni II sambasse. Sel juhul lisab riik II sambasse 4% asemel 6%.
  • Kui avaldust ei esita, on II samba sissemakse suurus tavapärane: 2% brutopalgast + 4% riigi poolt.

Sündinud aastal 1955 või hiljem ja esitasid 2009. aastal maksete jätkamise avalduse:

  • Saad esitada avalduse 1% võrra suurema – 2% asemel 3% brutopalgast – sissemakse tegemiseks pensioni II sambasse. Riik lisab II sambasse 6% hoolimata sellest, kas oled sissemaksete ajutise suurendamise avalduse teinud või mitte.
  • Kui avaldust ei esita, on II samba sissemaksed järgmised: 2% brutopalgast + 6% riigi poolt.

Sündinud aastatel 1942–1954 ja 2009. aastal maksete jätkamise avaldust ei esitanud

  • Saad esitada avalduse 1% võrra suurema – 2% asemel 3% brutopalgast – sissemakse tegemiseks pensioni II sambasse. Sel juhul lisab riik II sambasse 4% asemel 6%.
  • Kui avaldust ei esita, on II samba sissemakse suurus tavapärane: 2% brutopalgast + 4% riigi poolt.

Kui oled sündinud 1942–1954 ja tegid 2009. aastal maksete jätkamise avalduse, on 2010. aastast alates toimunud sissemaksed pensioni II sambasse skeemi järgi „2% brutopalgast + 4% riigi poolt”. Riik omapoolseid II samba sissemakseid ei külmutanud ega 2011. aastal neid ka vähendanud. Seetõttu ei saa sel aastal kõrgendatud maksemäära avaldust esitada.

Kuidas esitada avaldust

Avaldusi saab esitada alates tänasest kuni 15. septembrini nii pangakontoris kui ka internetipangas.

Avalduse esitamine on tasuta ja toimub samamoodi nagu teiste pensioni II samba avalduste puhul – kas oma pensioni II samba kontohaldurile, Eesti väärtpaberite keskregistrile või ka pensionikeskuse veebilehel, alajaotises „Minu konto“.

Kohustusliku kogumispensioniga on liitunud pea 640 000 inimest. Inimesi, kelle kogumispensioni makse sotsiaalmaksu osa suureneb järgmisel aastal automaatselt 6 protsendile, on veidi üle 200 000.
Pensionikogujaid, kes makseid suurendada ei saa – 1954 ja varem sündinud isikud, kes jätkasid 2010. aastal tavapärases määras maksete tegemist – on pisut üle 15 000.

Makse määrade tõstmine ei puuduta ka neid, kes saavad II sambast juba väljamakseid ja on pensioni kogumise lõpetanud.

Hea teada

Mis saab siis, kui esitan maksete tõstmiseks avalduse, kuid jään töötuks või lapsega koju?

Kogumispensioni makseid tehakse siis, kui isikul on sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu. See põhimõte on kehtinud II samba loomisest alates ning seda ei ole muudetud ka nüüd. Seega ei ole ajal, mil isikul puudub sotsiaalmaksuga maksustatav tulu (olgu selle põhjuseks töötus või lapsehoolduspuhkusele jäämine), võimalik teha ka kõrgemas määras makseid.
Kõrgemad makse määrad kehtivad aastatel 2014–2017, kui inimene naaseb selles ajavahemikus tööle tagasi, hakkab ta tegema ka kogumispensioni makseid.

Miks ei saa lapsega kodus olevad vanemad võimalust teha suuremaid sissemakseid?

Lapsehoolduspuhkusel viibimise ajal puudub vanemal sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Et kogumispensioni makseid tehakse sotsiaalmaksuga maksustatud tulult, ei saa vanem sel ajal makseid teha.

Küll on väikeste laste vanematele kogumispensioni süsteemis oma lahendus. Laste eest, kes on sündinud enne 2013. aastat, makstakse vanema pensionifondi 1% tema vanemahüvitiselt. Laste eest, kes on sündinud 2013. aasta 1. jaanuaril või hiljem, tehakse kogumispensioni makseid 4% ulatuses Eesti keskmiselt palgalt kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Seejuures tehakse makseid lapse kolmeaastaseks saamiseni sõltumata asjaolust, kas vanem on läinud tööle tagasi või mitte.

Kui vanem naaseb ajavahemikus 2014–2017 tööle, rakenduvad ka tema suhtes kõrgemad makse määrad. Seega on võimalik teha makseid vastavalt määrades 2%+6% või 3%+6% ning sellele lisandub lapse kolmeaastaseks saamiseni 4% Eesti keskmiselt palgalt.

Allikad: rahandusministeerium, SEB Pank, Pensionikeskus.ee, delfi majandus